Maatregelen coronacrisis 12 oktober 2020

Geachte bewoners en bezoekers,

Het aantal besmettingen met het coronavirus en de uitbraken daarvan binnen de zorginstellingen, neemt in onze regio schrikbarend toe. Hierdoor zijn inmiddels alle drie de Brabantse Veiligheidsregio’s aangemerkt met het risiconiveau zorgelijk (niveau 2) en zijn wij helaas aangekomen in een nieuwe fase van preventieve maatregelen. Wij volgen hierin het RIVM en het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg).

In het verlengde daarvan worden vanaf maandag 12 oktober 14:00 uur de volgende preventieve maatregelen van kracht voor bezoekers op de locaties van Het Hoge Veer:

 • Alle bezoekers dragen een mondkapje.
  Het mondkapje wordt bij binnenkomst in de entree van het gebouw opgedaan. In de entree bevinden zich hiertoe geschikte mondkapjes. U dient deze te gebruiken.
 • Alle bezoekers houden 1,5 meter afstand tot medewerkers en bewoners.
 • Op de appartementen kunnen maximaal 3 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar en met een mondkapje.
 • Voor de woongroepen en de zorghotel studio’s is het maximaal aantal bezoekers 2.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om de algemene ruimtes zoals: Grand café, atrium, bibliotheek, terras, huiskamers en tuinen te betreden.
 • U komt niet op bezoek bij klachten (zie website RIVM).
 • Alle bezoekers dienen bij binnenkomst in het gebouw een registratieformulier (volledig) in te vullen en de handen te desinfecteren.
 • U volgt de RIVM hygiënemaatregelen (zie website RIVM).
 • U volgt  in voorkomende gevallen de instructies op van de medewerkers.

Bovenstaande preventieve maatregelen zijn ter bescherming van de bewoners en de medewerkers.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Mede namens het managementteam,
Met hartelijke groet,

Menko Konings
directeur/bestuurder