Maatregelen coronacrisis 18 november 2020

Geachte bewoners en bezoekers,

Dinsdagavond 17 november jl. is er weer een persconferentie geweest. Naar aanleiding daarvan is het aantal bezoekers per appartement bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer verruimd van 2 naar maximaal 3 bezoekers PER DAG.

Daarnaast blijven de andere preventieve maatregelen van kracht:

  • Alle bezoekers dragen een mondkapje. Het mondkapje wordt bij binnenkomst in de entree van het gebouw opgedaan. In de entree bevinden zich hiertoe geschikte mondkapjes. U dient deze te gebruiken.
  • Alle bezoekers houden 1,5 meter afstand tot medewerkers en bewoners.
  • Het is bezoek niet toegestaan om de algemene ruimtes (zoals Grand café, atrium, bibliotheek, terras, huiskamers en tuinen) te betreden.
  • U komt niet op bezoek bij klachten (zie website RIVM).
  • Alle bezoekers vullen bij binnenkomst in het gebouw een registratieformulier (volledig) in en desinfecteren de handen. U volgt de RIVM hygiënemaatregelen (zie website RIVM).
  • U volgt in voorkomende gevallen de instructies op van de medewerkers.
  • Indien u met de auto een bewoner vervoert dient u een mondkapje te dragen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Mede namens het managementteam,

Mede namens het managementteam,
Met hartelijke groet,

Menko Konings
directeur/bestuurder