Hoge Veer Complex

VERPLEEGHUISZORG

In het Hoge Veer Complex zijn er 36 appartementen (ca. 25m²) voor mensen met lichamelijke problemen. Ook is er een speciale unit ‘beschermd wonen’ voor 24 bewoners met problemen rond dementie. Iedere bewoner heeft een eigen appartement. Naast verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, maaltijden en activiteiten, bestaat de verpleeghuiszorg ook uit medische en paramedische zorg. Ook uw hond of kat is van harte welkom in het Hoge Veer Complex!

VERZORGINGSHUISZORG

Er zijn ook appartementen (ca. 25 en 40 m²) met verzorgingshuiszorg op locatie Hoge Veer Complex. Verzorgingshuiszorg bestaat uit verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Daarnaast worden onder andere maaltijden en diverse activiteiten geboden. Indien u later verpleeghuiszorg nodig heeft, dan hoeft u niet te verhuizen en kunt u in hetzelfde appartement blijven wonen. Ook uw hond of kat is van harte welkom in het Hoge Veer Complex!

TIJDELIJK VERBLIJF

In het Hoge Veer Complex is een voorziening voor tijdelijk verblijf. Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft die (tijdelijk) thuis niet geboden kan worden. Bijvoorbeeld wanneer u wordt ontslagen uit het ziekenhuis en nog niet naar huis kan. Of wanneer uw partner of mantelzorger(s) tijdelijk ontlast dienen te worden of op vakantie gaan. In het Hoge Veer Complex krijgt u dan de beschikking over een ingericht appartement waar ook enige eigen spullen kunnen worden geplaatst. De zorg is gelijk aan verzorgingshuiszorg. Het doel is om weer terug naar huis te gaan. Ook uw hond of kat is van harte welkom in het Hoge Veer Complex!

AANLEUNWONINGEN

Zorgorganisatie Het Hoge Veer biedt de mogelijkheid tot wonen met zorg in een aanleunwoning (ca. 50m²) in de vorm van WONEN PLUS. Een uitgebreid dienstenpakket in combinatie met comfortabel wonen in een aanleunwoning in een woonzorgcomplex.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, zich aanmelden of een indicatie aanvragen? Neem dan contact op met onze consulenten of klik op links.