Particuliere zorg

ZORG•AAN•HUIS leveren wij ook op particuliere basis.

Bijvoorbeeld wanneer u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde zorg of wanneer u een aanvulling wil op uw gesubsidieerde zorg.

Zorg aan huis is de thuiszorg van Zorgorganisatie Het Hoge Veer. Mensen moeten kunnen blijven wonen waar ze wonen. De zorg moet naar de mensen toe komen en niet andersom. Dat is ons motto. Daarom ondersteunen wij mensen om zelfstandig thuis te blijven wonen waar dat kan. Om zo een eventuele verhuizing naar een verpleeghuis te voorkomen. We bieden zorg aan mensen van alle leeftijden. We bieden van lichte zorg tot en met zware 24-uurszorg en ongeplande zorg.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Verzorging en verpleging: als u lichte of zwaardere vormen van verzorging en verpleging nodig heeft. We helpen bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden, uiterlijke verzorging, lopen, eten en drinken, toiletgang, medicijnen, injecties, wondbehandeling, katheter, drain, sonde, infuus, pijnpomp en terminale zorg.
  • Begeleiding: we helpen mensen die vergeetachtig en alleen zijn. Om de dagelijkse dingen geregeld te krijgen. Denk aan regelmatig een gesprek, een activiteit, het maken van een dag- of weekplanning of geheugentraining.
  • Huishoudelijke hulp: indien u moeite heeft met huishoudelijk werk of met de organisatie ervan, dan kunnen wij u helpen bij bijvoorbeeld het schoonhouden en opruimen van uw huis of bij de bed- en wasverzorging.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw situatie? Neem dan contact op met onze wijkverpleegkundigen. Informatie over de kosten kunt u ook nalezen bij Wonen PLUS.