Aankondiging bezoekregeling vanaf week 22

Geertruidenberg, 22 mei 2020

Beste bewoners en bezoekers,

Goed nieuws: eind volgende week (week 22) willen wij op alle locaties van start gaan met (de eerste fase van) een bezoekregeling.

Vanuit de overheid hebben alle verpleeghuizen zonder corona besmetting toestemming gekregen om vóór 15 juni te starten met het toelaten van 1 vaste bezoeker per bewoner.

Op het moment dat er sprake zou zijn van een corona besmetting, dienen we de betreffende locatie, of deel ervan, weer af te sluiten voor bezoek.

Aan het bezoek zullen nog wel beperkende voorwaarden verbonden zijn, onder andere met betrekking tot de duur en frequentie van het bezoek.

De bezoekregeling, waar hard aan wordt gewerkt, komt tot stand in afstemming met de cliëntenraad, ondernemingsraad, specialistische artsen en GGD.

In de loop van volgende week (week 22) sturen wij u een bericht over de bezoekregeling via Caren (voor bezoekers) en via de post (voor bewoners). De bezoekregeling zelf zullen we tegelijkertijd publiceren op de website. Bewoners krijgen de bezoekregeling per post. Op dat moment zal duidelijk zijn vanaf welke dag we van start gaan met de bezoekregeling en wat de voorwaarden zijn. Wilt u er rekening mee houden dat we het aantal bezoekers per locatie moeten spreiden, zodat niet iedereen tegelijk op bezoek komt. Hiervoor zal een schema worden opgesteld.

Wilt u alvast zo vriendelijk zijn om na te denken over wie de vaste bezoeker in deze eerste fase van de bezoekregeling gaat worden? Dit kan maar 1 persoon per bewoner/echtpaar zijn.

Wij zijn bijzonder blij met deze ontwikkeling en vragen iedereen om mee te helpen dit samen zo goed en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Want als het goed verloopt, kunnen we op een gegeven moment door naar een volgende (soepelere) fase van de bezoekregeling.

En alleen samen kunnen we het doen!

Mede namens het managementteam,

Met hartelijke groet,

Menko Konings
directeur/bestuurder