Bezoekersprotocol vanaf 28 mei 2020

BEZOEKERS PROTOCOL
locaties: Hoge Veer Rivierzicht, Hoge Veer Bastion en Hoge Veer Complex

Datum inwerkingtreding: donderdag 28 mei 2020.

Hieronder de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden per locatie.

Algemene voorwaarden:

 • De bezoekregeling is alleen mogelijk indien er op de locatie geen bewoners zijn die verdacht worden van COVID-19 of positief getest zijn;
 • De datum van de inwerkingtreding is op donderdag 28 mei 2020. Voor een periode van tenminste twee weken, waarna we de regeling evalueren en eventueel bijstellen. Als de regeling wordt aangepast, informeren wij u. Zolang u hier nog geen informatie over heeft ontvangen, loopt deze regeling nog door, ook ná de hierboven genoemde twee weken;
 • Bezoek vindt plaats op afspraak;
 • Als bezoeker dient u zich te legitimeren;
 • U mag 1x per week maximaal 1 uur op bezoek komen. Er mag maximaal 1 vast familielid op bezoek komen. U kunt samen met u naasten de keus maken wie dat zal zijn. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier;
 • Houdt u er bij het maken van een afspraak rekening mee dat het door gewenste bezoekmoment al gereserveerd kan zijn;
 • We gaan ervanuit dat u de instructies van onze medewerkers opvolgt;
 • U komt niet als u,
  ○ zelfs maar zéér lichte, verkoudheidsklachten heeft;
  ○ koorts (38.0 graden of hoger) heeft. U dient dit bij uzelf na te gaan.
  ○ U krijgt per mail een vragenlijst toegestuurd, waarin u een aantal vragen over uw gezondheid wordt gevraagd. Indien u niet alles met ‘ja’ kan beantwoorden wordt u verzocht contact op te nemen met de zorgteam coördinator van de desbetreffende locatie. Deze vragenlijst dient u mee te nemen als u op bezoek komt en bij de medewerker die u begeleidt af te geven;
  ○ Bij twijfel neemt de medewerker contact op met de coördinator of locatiemanager van de desbetreffende locatie.
 • U houdt 1.5 meter afstand van uw familielid en de medewerkers;
 • Wij houden schriftelijk een registratie bij van de bezoekers, zodat er in geval van een besmetting contactonderzoek door de GGD mogelijk is;
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van algemene ruimtes zoals de huiskamer en grand café waar andere bewoners verblijven;
 • De afspraken met betrekking tot de was en boodschappen blijven gehandhaafd;
 • Het meebrengen van cadeau’s/presentjes is toegestaan, het meebrengen van huisdieren of zelfgemaakte consumpties niet.
 • Mocht de vaste bezoeker klachten krijgen, dan mag het bezoek overgedragen worden aan een andere persoon. Echter dient deze persoon wel uit een ander huishouden te komen. Bij vakantie kan een ander de vaste bezoeker worden.
 • Het raamcontact blijft bestaan. De (overige) familieleden kunnen uiteraard ook daar een afspraak plannen.

Locatie Hoge Veer Bastion:

 • Bezoektijden: maandag t/m zaterdag tussen 10:00-11:30 en tussen 13:00-15:30, op woensdagavond tussen 18:00-21:00 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans binnen de schuifdeuren bij de hoofdingang;
 • Aan bezoekers van Groepswonen wordt een mondmasker uitgereikt; dit omdat de 1,5 meter regel niet door alle bewoners begrepen wordt;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ voor Groepswonen tot 27 mei Anja Burger: a.burger@hogeveer.nl vanaf 27 mei Hariette Vugts: h.vugts@hogeveer.nl
  ○ voor Appartementen: Janine Beerens j. beerens@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00 uur te mailen.

Locatie Hoge Veer Rivierzicht:

 • Bezoektijden: alle dagen van de week tussen 10:00-11:00, 14:00-16:00 en 18:00-20:30 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans bij de ingang van de garage;
 • Aan bezoekers van bewoners, waarbij het lastig om de 1,5 meter regel te begrijpen wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ Tijs Meulemans: t.meulemans@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag; zondag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00uur te mailen.

Locatie Hoge Veer Complex:

 • Bezoektijden: alle dagen van de week tussen 10:00-11:00, 14:00-16:00 en 18:00-20:30 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans bij de hoofdingang;
 • Aan bezoekers van bewoners, waarbij het lastig om de 1,5 meter regel te begrijpen wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ Janine Beerens: j.beerens@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag; zondag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00 uur te mailen.