Het Hoge Veer: aandacht voor de kwaliteit van leven tot het einde toe

door Annette Vekemans.                            

Het Hoge Veer staat bekend als een organisatie die een veilige woonplek wil bieden aan mensen. Dit betekent dat ook de zorg goed geregeld moet zijn. Binnen het Hoge Veer streven we ernaar om cliënten zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te laten zijn zodat zij voor zichzelf een optimale kwaliteit van leven kunnen realiseren. Er komt echter een moment waarop dit niet meer gaat omdat mensen te ziek of te kwetsbaar zijn. Juist dan wordt het heel belangrijk dat de kwaliteit van leven voor de cliënt gewaarborgd is of wordt. Dit doen we door het verlenen van palliatieve zorg. 

Bij palliatieve zorg ligt het accent dus niet meer op het behoud van zelfredzaamheid maar op het bieden van comfort aan de cliënt. 

Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen. 

Om de zorgverleners en naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun zorg voor deze cliënten, heeft het Hoge Veer ervoor gekozen om een Consulent Palliatieve Zorg aan te stellen. 

“Ik ervaar het als een voorrecht dat ik deze functie mag vervullen. Mijn naam is Annette Vekemans en ik ben sinds 2022 in dienst van het Hoge Veer. Voorheen ben ik 18 jaar als verpleegkundige werkzaam geweest in Hospice de Sporen in Tilburg. In die tijd heb ik de specialisatie palliatieve zorg gevolgd. En natuurlijk heb ik daar de nodige ervaring opgedaan met cliënten die gaan overlijden en hun naasten. 

Bij mij kunnen zorgverleners terecht wanneer zij vragen hebben op het gebied van klachtenbestrijding en het vergroten van het comfort voor de cliënt. Maar ook voor begeleiding in gespreksvoering met cliënten en hun naasten en het bespreken van mogelijkheden om de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen. 

Daarnaast wil ik ook voor cliënten en hun naasten zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar zijn voor het stellen van vragen en het geven van advies.  Wanneer u met mij in contact wilt komen, kan dat via de zorgcoördinator of via onderstaand e-mailadres. 

Ik vind het bijzonder dat wij als zorgverleners een stukje mee mogen lopen in het pad dat leidt naar het einde van het leven. Een hele intieme én intensieve  fase in het leven van de cliënt en zijn naasten. Laten we er samen voor zorgen dat deze tijd zo goed en waardig mogelijk wordt ingevuld.” 

Annette Vekemans-Abrahams
palliatiefconsulent@hogeveer.nl

 

Benoeming directeur-bestuurder Zorgorganisatie Het Hoge Veer

In de vergadering van 1 maart jl. heeft de Raad van Toezicht van Het Hoge Veer besloten mevrouw Yolanda de Jong-van Oosten te benoemen tot nieuwe directeur-bestuurder van Het Hoge Veer. Bij dit besluit heeft de Raad van Toezicht de adviezen betrokken, die uitgebracht zijn door het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Zij volgt de huidige directeur-bestuurder Menko Konings op, die begin juni vanwege pensionering na ruim 26 jaar afscheid neemt van Het Hoge Veer. Per 21 mei a.s. zal Yolanda in dienst treden van Het Hoge Veer en dan samen met Menko de overdracht regelen.

Yolanda de Jong-van Oosten (1963) heeft een lange loopbaan in de zorg. Momenteel is zij ad interim directeur Zorg extramuraal en behandeling van de WilgaerdenLeekerweidegroep. Yolanda begon haar loopbaan in de zorg in 1981 als A-verpleegkundige in het Diaconessen huis te Arnhem. Hierna werkte ze als verpleegkundige Intensive Care in Rijnstate en als praktijkdocent op de Intensive Care in het Maasziekenhuis te Boxmeer. Vervolgens bekleedde ze verschillende leidinggevende functies in de zorg bij onder andere Pantein en de Zorggroep Limburg. Van 2011 tot 2018 was Yolanda bestuurder van zorginstelling Warmande, waarna ze op interim-basis diverse directie- en bestuurdersfuncties vervuld heeft.

De Raad van Toezicht is van mening dat Yolanda met haar kennis en langdurige ervaring, die ze in de diverse functies in de zorgsector opgedaan heeft, een belangrijke bijdrage zal leveren aan het functioneren van en de zorgverlening door Het Hoge Veer als een kleinschalige zorgorganisatie in Raamsdonksveer en Geertruidenberg.

Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Toezicht,
drs. H.A.G. Hellegers
voorzitter Raad van Toezicht

Brabants Manifest. De Brabantse zorg wil vooruit, maar heeft daar tijd en ruimte voor nodig. 

De ouderenzorg staat voor goede en betaalbare zorg. Om dat zo te houden, moeten we ons blijven ontwikkelen. Door vergrijzing komen er steeds meer ouderen en minder mensen die voor hen kunnen zorgen. Voor ons – de Brabantse ouderenzorgorganisaties – dreigt stilstand. Door financiële bezuinigingen en inflatie, maar ook door kaders en regelgeving. Samen moeten we de ouderenzorg juist veranderen.

Het is tijd voor een ander verhaal.
Mensen moeten zelf nadenken over hun toekomst en elkaar ondersteunen wordt steeds belangrijker. Wij willen ook onze medewerkers helpen goed te kunnen blijven zorgen. Met slimme technologie, betere processen, en manieren om het tekort aan personeel op te vangen. Dat doen we en dat kunnen we, maar daar hebben we wel ruimte voor nodig. De ouderenzorgorganisaties in Brabant hebben daarom samen een manifest ondertekend. Deze hebben we naar de Tweede Kamer, de Minister van VWS en aan de politieke partijen gestuurd. Zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen en blijven staan voor goede en betaalbare zorg!

Lees hier het Manifest Zorg Brabant 2023

Kwaliteitsjaarverslag 2022 gepubliceerd

Op 15 juni 2023 is het kwaliteitsjaarverslag 2022 gepubliceerd. Dit jaar voor het eerst ook in een kortere en aantrekkelijke publieksversie. Download hier de publieksvriendelijke versie van het kwaliteitsjaarverslag 2022.

Zelf oogdruppelen

Oogdruppelen kunt u makkelijk zelf!

Medicijnen, zoals oogdruppels, krijgt u via de apotheek. Vaak komt er een zorgmedewerker uit de wijkverpleging bij u om uw ogen te druppelen. Dat gaat veranderen per april 2023. Oogdruppelen kunt u namelijk heel makkelijk zelf. Dankzij nieuwe hulpmiddelen die heel eenvoudig zijn in gebruik, zoals een oogdruppelbril. Dat scheelt u tijd: u hoeft niet meer te wachten tot een zorgmedewerker langskomt. U kunt uw ogen even druppelen als het u uitkomt. Ook scheelt het de thuiszorgmedewerker tijd: hij of zij kan nu zorg verlenen aan een ander persoon.

Het aantal mensen dat thuiszorg vraagt, groeit. Maar het aantal zorgmedewerkers neemt af. Daarom kijken alle zorgorganisaties samen hoe ze zorg anders kunnen inrichten. Ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, wijkverpleging: alle organisaties in de zorgketen doen mee.

Krijgt u oogdruppels voorgeschreven van uw arts? Dan krijgt u bij de apotheek heel duidelijke instructies mee voor het gebruik. Net zoals u gewend bent bij andere medicijnen. Zorgmedewerkers blijven uiteraard de mensen helpen die om (medische) redenen zelf niet hun ogen kunnen druppelen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw apotheek.

Kijk ook op: https://samenrichtinggeven.nl/toolbox-anders-werken-bij-oog-druppelen/

 

Bestuurlijke fusie Wijngaerd en Hoge Veer

Op 8 november jl. hebben de bestuurders en raden van toezicht van de zorgorganisaties De Wijngaerd en Het Hoge Veer een Intentieverklaring met elkaar afgesloten. Hierin zijn ze overeengekomen om per 1 januari 2024 over te gaan tot een samenwerking in de vorm van een bestuurlijke fusie, met als uiteindelijke doel een juridische fusie.

BESTUURLIJKE FUSIE WIJNGAERD EN HOGE VEER

De Wijngaerd en Het Hoge Veer zijn geen onbekenden voor elkaar. Zij werken al jaren intensief samen. Tegen deze achtergrond hebben zij in de achterliggende periode de mogelijkheden tot een verdergaande samenwerking verkend.

Het uitgangspunt hierbij is dat deze samenwerking een versterking moet opleveren voor de kleinschalig georganiseerde woonzorg locaties en de zorg in de wijk, waar beide organisaties zich in onderscheiden. Een eigenheid die zich uit in korte organisatorische lijnen en een persoonlijk sfeer, waarin de cliënt en de medewerker gezien worden en geen nummer zijn.

Dit zijn de waarden die De Wijngaerd en Het Hoge Veer niet alleen willen behouden, maar juist willen versterken middels deze samenwerking. In een tijd van vergrijzing, waarin er vanuit de overheid bezuinigingen worden doorgevoerd en waarin er krapte is op de arbeidsmarkt, is samenwerken nog meer van belang dan voorheen. Door de krachten te bundelen verwachten De Wijngaerd en Het Hoge Veer de cliënten nog beter te kunnen ondersteunen, te kunnen blijven innoveren, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ouderenzorg in de regio en een goede en aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn voor de medewerkers.

Bezoekersprotocol coronacrisis

Beste medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoekers,

In de afgelopen periode is gebleken dat nieuwe varianten van het coronavirus zorgen voor een toenemend aantal besmettingen. Hoewel de boostervaccinatie bescherming lijkt te bieden tegen (ernstige) ziekteverschijnselen, dienen we nog altijd de quarantaine maatregelen in acht te nemen. Dit heeft in voorkomende gevallen helaas ook tijdelijk uitval van medewerkers tot gevolg.

Als dergelijke situaties zich voordoen, doen wij er alles aan om de roosters en zorg zoveel mogelijk op niveau te houden. In een periode waarin het moeilijk is om aan medewerkers te komen en waarin medewerkers op vakantie zijn, is dit een flinke opgave en kan het voorkomen dat u hier soms toch wat van merkt. Wij hopen daarom op ieders begrip.

Ook adviseren wij iedereen om de algemene hygiënevoorschriften toe te blijven passen, uzelf te testen bij klachten, elkaar zoveel als mogelijk de ruimte te geven en in geval u het zelf prettiger vindt, gewoon weer een mondkapje te dragen.

Alleen samen kunnen kunnen we de situatie onder controle houden. Alleen met begrip komen we er samen uit.

Alvast hartelijk dank voor ieders medewerking!

Namens het managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad,

Met vriendelijke groet,

Menko Konings,
directeur/bestuurder

Het Hoge Veer doet ervaring op met nieuw slim systeem voor incontinentiemateriaal

“Niemand hoeft tegenwoordig nog in een natte stoel te zitten”, vindt Ilonka Ribbers. “Als je beschikking hebt over deze materialen”, voegt ze er aan toe. Want dat is waar we haar over spreken; de inzet van WeSense, een nieuw systeem dat als alternatief gebruikt kan worden voor slim incontinentiemateriaal.

Ilonka is verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie en van daaruit is ze gespecialiseerd in gedragsproblematiek. Daarnaast is ze óók projectleider voor alle innovaties die ingezet worden bij Het Hoge Veer in de gemeente Geertruidenberg. En in die hoedanigheid spreken we Ilonka. Het Hoge Veer heeft namelijk meegedaan aan een pilot met een nieuw systeem voor slim incontinentiemateriaal. Het heet WeSense™ en is een Canadees merk dat in de Benelux exclusief geleverd wordt door Mediq. De pilot met dit systeem was zó succesvol, dat Het Hoge Veer nu als eerste in Nederland heeft besloten om dit product structureel in te zetten.

Vertrouwd materiaal gebruiken
‘Waarom nog een ander merk’, zou je denken? Hoe zit het met Instant Care en Abena Nova, merken waar andere deelnemers binnen het Anders Werken in de Zorg-programma mee testen? “Wij hebben ook geëxperimenteerd met de producten van Abena”, zegt Ilonka. “Dat zijn prima producten, maar wij liepen er al snel tegenaan dat onze bewoners het materiaal niet prettig vonden. Incontinentiemateriaal ligt heel gevoelig, het valt niet mee om bewoners aan ander materiaal te laten wennen”, geeft ze aan. “Wij maken heel veel gebruik van Absorin pants. Dat is bijvoorbeeld handig omdat er bij ons best nog wat bewoners zijn die zelfstandig het toilet bezoeken. Met zo’n broekje gaat dat gemakkelijker, maar Abena kon helaas geen pants aan ons leveren. Voor ons was het daardoor geen geschikte optie, maar voor anderen kan dat wel zo zijn. Het hangt maar net vanaf wat de bewoners gewend zijn en prettig vinden.’

Canadees merk
Enige tijd later benaderde Mediq Het Hoge Veer om een pilot te doen met het materiaal van Wisents. “Hierbij wordt een losse strip, de sensor in het bestaande materiaal geplakt en die maakt verbinding met de pod (een clip) aan de rand van het incontinentiemateriaal. Omdat we hiermee ons eigen materiaal, waar de bewoners al zo aan gewend zijn, konden blijven gebruiken hebben we besloten om het uit te proberen. Het duurde wel even voordat we op gang waren. De bijbehorende software was nog helemaal nieuw en er zaten nog wat fouten in. Maar een medewerker van de leverancier kwam helemaal vanuit Canada naar ons toe om ons te helpen bij de opstart. De ondersteuning en begeleiding was echt perfect.”

Inzicht
Ilonka’s collega’s waren door de eerdere ervaringen aanvankelijk nog wat sceptisch, maar al snel merkten zij ook de voordelen van deze oplossing. “Er is natuurlijk vooral meerwaarde voor de bewoners. Een heel goed voorbeeld vind ik de vrij jonge bewoonster die bij ons in een appartement woont. Voorheen was iedere middag het incontinentiemateriaal verzadigd, met lekkage als gevolg. Maar nu hebben wij daar veel beter zicht op en kunnen wij haar tijdig verschonen. Niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat. En dat is heel fijn, vooral voor haarzelf.” De informatie die het systeem geeft, laat interessante patronen zien waar Ilonka en haar collega’s van profiteren. “De meeste mensen hebben wel een vast ritme en het viel ons op dat de grootste piek bij ons, qua verschoningen, tussen 17:00 en 18:00 uur is. Precies op het moment dat we het al zo druk hebben met de avondmaaltijd erbij. Wat we nu doen, is de bewoners rond 16:30 uur verschonen, vlak voordat we ze naar het Grand café gaan om te eten. Dat geeft ontzettend veel rust.’

Strips plakken
Ilonka en haar collega’s zijn tevreden met de pilot. Zó tevreden dat er besloten is om het structureel in te zetten binnen Het Hoge Veer. “De bewoners zijn er blij mee, het bevalt ons harstikke goed én het is ook nog eens best voordelig. De strips zijn al op maat gemaakt. Het plakken van de strips pakt de nachtdienst op zodat het klaar ligt voor de volgende dag. Het moet even in je systeem komen, maar dan is het ook een werkje van niks” Of er ook nadelen zijn? “Jawel hoor,” zegt ze. “Sommige bewoners voelen de clip zitten en dat vinden ze niet prettig. Soms trekken ze dat los en als het op de grond valt dan is het kapot. Dat is wel iets waar de leverancier nog wat aandacht aan moet besteden. Maar dat nadeel weegt niet op tegen de voordelen die wij en die bewoners er nu van hebben.”

Ben je ook geïnteresseerd in de toepassing van slim incontinentiemateriaal? Je leest er meer over op deze pagina (link), maar bekijk vooral ook de handige toolkit voor de implementatie van slim incontinentiemateriaal waarover we onlangs een nieuwsbericht plaatsten.  


Werkplaats Slim Incontinentiemateriaal

Op 7 april aanstaande wordt er een werkplaats gepland voor alle deelnemers van Anders Werken in de Zorg waarbij zij de resultaten en ervaringen met verschillende leveranciers van slim inco met elkaar kunnen delen. Ook zullen we dan uitgebreid stil staan bij de ervaringen van Het Hoge Veer.

Dit artikel is afkomstig van de website van Anders werken in de zorg: https://anderswerkenindezorg.nl/het-hoge-veer-doet-ervaring-op-met-nieuw-slim-systeem-voor-incontinentiemateriaal/

Bezoekersprotocol coronacrisis

Geachte bezoekers,

Hierbij een overzicht van de laatste door de overheid afgekondigde maatregelen die gelden voor u als bezoeker op onze locaties:

  • maximaal 2 bezoekers per dag;
  • tijdens de feestdagen maximaal 4 bezoekers per dag;
  • mondkapje in de openbare delen van het gebouw;
  • handen desinfecteren bij binnenkomst in de entree;
  • 1,5 meter afstand houden, ook in de appartementen;
  • neem de algemene hygiënemaatregelen in acht; thuisblijven bij klachten en testen, handhygiëne toepassen, in de elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken, ventileren en niet omhelzen.

Zoals eerder aangegeven zijn de grand cafés en de huiskamers van het groepswonen alleen toegankelijk voor bewoners.

We rekenen op uw steun en uw medewerking in het belang van onze bewoners en medewerkers. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Met hartelijke groet,

Menko Konings
directeur/bestuurder