Bestuurlijke fusie Wijngaerd en Hoge Veer

Op 8 november jl. hebben de bestuurders en raden van toezicht van de zorgorganisaties De Wijngaerd en Het Hoge Veer een Intentieverklaring met elkaar afgesloten. Hierin zijn ze overeengekomen om per 1 januari 2024 over te gaan tot een samenwerking in de vorm van een bestuurlijke fusie, met als uiteindelijke doel een juridische fusie.

BESTUURLIJKE FUSIE WIJNGAERD EN HOGE VEER

De Wijngaerd en Het Hoge Veer zijn geen onbekenden voor elkaar. Zij werken al jaren intensief samen. Tegen deze achtergrond hebben zij in de achterliggende periode de mogelijkheden tot een verdergaande samenwerking verkend.

Het uitgangspunt hierbij is dat deze samenwerking een versterking moet opleveren voor de kleinschalig georganiseerde woonzorg locaties en de zorg in de wijk, waar beide organisaties zich in onderscheiden. Een eigenheid die zich uit in korte organisatorische lijnen en een persoonlijk sfeer, waarin de cliënt en de medewerker gezien worden en geen nummer zijn.

Dit zijn de waarden die De Wijngaerd en Het Hoge Veer niet alleen willen behouden, maar juist willen versterken middels deze samenwerking. In een tijd van vergrijzing, waarin er vanuit de overheid bezuinigingen worden doorgevoerd en waarin er krapte is op de arbeidsmarkt, is samenwerken nog meer van belang dan voorheen. Door de krachten te bundelen verwachten De Wijngaerd en Het Hoge Veer de cliënten nog beter te kunnen ondersteunen, te kunnen blijven innoveren, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de ouderenzorg in de regio en een goede en aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn voor de medewerkers.