Bezoekersprotocol coronacrisis

Beste medewerkers, vrijwilligers, bewoners en bezoekers,

In de afgelopen periode is gebleken dat nieuwe varianten van het coronavirus zorgen voor een toenemend aantal besmettingen. Hoewel de boostervaccinatie bescherming lijkt te bieden tegen (ernstige) ziekteverschijnselen, dienen we nog altijd de quarantaine maatregelen in acht te nemen. Dit heeft in voorkomende gevallen helaas ook tijdelijk uitval van medewerkers tot gevolg.

Als dergelijke situaties zich voordoen, doen wij er alles aan om de roosters en zorg zoveel mogelijk op niveau te houden. In een periode waarin het moeilijk is om aan medewerkers te komen en waarin medewerkers op vakantie zijn, is dit een flinke opgave en kan het voorkomen dat u hier soms toch wat van merkt. Wij hopen daarom op ieders begrip.

Ook adviseren wij iedereen om de algemene hygiënevoorschriften toe te blijven passen, uzelf te testen bij klachten, elkaar zoveel als mogelijk de ruimte te geven en in geval u het zelf prettiger vindt, gewoon weer een mondkapje te dragen.

Alleen samen kunnen kunnen we de situatie onder controle houden. Alleen met begrip komen we er samen uit.

Alvast hartelijk dank voor ieders medewerking!

Namens het managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad,

Met vriendelijke groet,

Menko Konings,
directeur/bestuurder