Het Hoge Veer: aandacht voor de kwaliteit van leven tot het einde toe

door Annette Vekemans.                            

Het Hoge Veer staat bekend als een organisatie die een veilige woonplek wil bieden aan mensen. Dit betekent dat ook de zorg goed geregeld moet zijn. Binnen het Hoge Veer streven we ernaar om cliënten zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te laten zijn zodat zij voor zichzelf een optimale kwaliteit van leven kunnen realiseren. Er komt echter een moment waarop dit niet meer gaat omdat mensen te ziek of te kwetsbaar zijn. Juist dan wordt het heel belangrijk dat de kwaliteit van leven voor de cliënt gewaarborgd is of wordt. Dit doen we door het verlenen van palliatieve zorg. 

Bij palliatieve zorg ligt het accent dus niet meer op het behoud van zelfredzaamheid maar op het bieden van comfort aan de cliënt. 

Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen. 

Om de zorgverleners en naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun zorg voor deze cliënten, heeft het Hoge Veer ervoor gekozen om een Consulent Palliatieve Zorg aan te stellen. 

“Ik ervaar het als een voorrecht dat ik deze functie mag vervullen. Mijn naam is Annette Vekemans en ik ben sinds 2022 in dienst van het Hoge Veer. Voorheen ben ik 18 jaar als verpleegkundige werkzaam geweest in Hospice de Sporen in Tilburg. In die tijd heb ik de specialisatie palliatieve zorg gevolgd. En natuurlijk heb ik daar de nodige ervaring opgedaan met cliënten die gaan overlijden en hun naasten. 

Bij mij kunnen zorgverleners terecht wanneer zij vragen hebben op het gebied van klachtenbestrijding en het vergroten van het comfort voor de cliënt. Maar ook voor begeleiding in gespreksvoering met cliënten en hun naasten en het bespreken van mogelijkheden om de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen. 

Daarnaast wil ik ook voor cliënten en hun naasten zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar zijn voor het stellen van vragen en het geven van advies.  Wanneer u met mij in contact wilt komen, kan dat via de zorgcoördinator of via onderstaand e-mailadres. 

Ik vind het bijzonder dat wij als zorgverleners een stukje mee mogen lopen in het pad dat leidt naar het einde van het leven. Een hele intieme én intensieve  fase in het leven van de cliënt en zijn naasten. Laten we er samen voor zorgen dat deze tijd zo goed en waardig mogelijk wordt ingevuld.” 

Annette Vekemans-Abrahams
palliatiefconsulent@hogeveer.nl