Nederland is de laatste tijd in rep en roer als het om de bekostiging en de kwaliteit van verpleeghuiszorg gaat. Er zou slechte zorg worden geleverd en te weinig geld zijn. Te midden van al dit tumult gaat Zorgorganisatie Het Hoge Veer onverstoorbaar door met het waarmaken van haar passie: betere leefomstandigheden voor kwetsbare ouderen.

Het kan en we gaan het doen!

Intramurale verpleeghuiszorg in volwaardige appartementen van 65m2.

Het Hoge Veer is een kleine zorgorganisatie die zich richt op de gemeente Geertruidenberg in Noord-Brabant. Het kleinschalige karakter van de organisatie is een bewuste keuze. ‘Daardoor zijn we beter in staat om naar onze cliënten te luisteren. Om hen gaat het.’ Aldus Menko Konings, bestuurder van Het Hoge Veer.

‘Al decennia lang gaan we in Nederland op een vreemde manier om met onze ouderen. Naarmate de zorgbehoefte stijgt moet men noodgedwongen – van wijk naar aanleunwoning, naar verzorgings-/verpleeghuis – steeds kleiner gaan wonen, terwijl er juist ruimte nodig is als je hulpbehoevend bent. Noodgedwongen moet men steeds meer afstand doen van persoonlijke bezittingen, terwijl die juist zo belangrijk zijn als de wereld kleiner wordt. En het allerergste; men wordt ook nog gescheiden van de partner en moet afstand doen van privacy en huisdieren.

Ook het recentelijk afschaffen van de verzorgingshuizen is geen succes gebleken, dit heeft geleid tot sociaal isolement en onveiligheid van vele kwetsbare ouderen. Dit was voorspelbaar, immers, het ging hier om een bezuiniging en niet om het welzijn van mensen.’

Het Hoge Veer gaat het anders doen. Eind van dit jaar wordt er gestart met de bouw van een verpleeghuis nieuwe stijl. In plaats van de huidige kamers van 22m2 van het oude verpleeghuis, komen er volwaardige appartementen van 65m2. Partners, al of niet met een zorgbehoefte, kunnen er ook wonen. Huisdieren zijn eveneens welkom. Alles zal in het teken staan van zo genormaliseerd mogelijk wonen en leven, waarbij de dagelijkse dingen die men gewend was, zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. De omgeving en de houding van de medewerkers ondersteunen dit.

Ook komen er appartementen voor meer zelfstandige mensen van verschillende leeftijden. De intramurale verpleeghuisappartementen en de appartementen voor de meer zelfstandige bewoners worden door elkaar gemixt. Bij een toename aan zorg hoeft men niet te verhuizen; het zogenaamde levensloop-bestendig-wonen. Elk appartement is namelijk geschikt voor bewoning zonder zorg tot en met zware en complexe intramurale verpleeghuiszorg. Hierdoor is er geen afhankelijkheid van wisselende regelgeving vanuit de overheid en is de vraag bepalend.

In totaal gaat het om 98 appartementen, waarvan in eerste instantie 36 appartementen bestemd zijn voor mensen met intramurale verpleeghuiszorg. De appartementen zijn bestemd voor mensen uit verschillende inkomensgroepen. Verder zijn er in het complex de volgende voorzieningen: een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met ernstige dementie (4 woongroepen met ieder 6 bewoners); een grand café voor onder meer sociale contacten, activiteiten, maaltijden; een zelfservice winkel; een fitness-/bewegingsruimte; een groepsopvang voor mensen uit de wijk en het complex; 5 zorg-hotel-studio’s voor wijkbewoners die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komen en nog niet naar huis kunnen. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat mensen uit de wijk gebruik kunnen maken van de voorzieningen in het complex, zodat het complex geen eiland is in de wijk, maar een levendig middelpunt in de samenleving.

Zorgorganisatie Het Hoge Veer laat met dit project zien dat het in deze tijd, waarin de zorgsector zo onder druk staat, mogelijk is om de leefomstandigheden van kwetsbare ouderen op een vernieuwende en toekomstbestendige manier te verbeteren.

(Actiz ledennet februari 2017)