Bezoekersprotocol vanaf 15 juni 2020

BEZOEKERS PROTOCOL
locaties: Hoge Veer Rivierzicht, Hoge Veer Bastion en Hoge Veer Complex

Hieronder de algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden per locatie en een instructie handdesinfectie.

Algemene voorwaarden

 • De bezoekregeling is alleen mogelijk indien er op de locatie geen bewoners zijn die verdacht worden van COVID-19 of positief getest zijn;
 • De datum van de inwerkingtreding is op maandag 15 juni 2020 voor een periode van tenminste twee weken;
 • Bezoek vindt plaats op afspraak;
 • Er zijn maximaal 4 vaste bezoekers per bewoner (of per echtpaar als beide op de locatie wonen. Wilt u svp aan coördinator zorgteam melden wie de 4 vaste bezoekers zijn;
 • Er kunnen maximaal 2 vaste bezoekers tegelijk op bezoek komen;
 • Het bezoek duurt maximaal 2 uur per keer. U wordt naar het appartement gebracht en volgens afspraak opgehaald door een gastvrouw of medewerker. U spreekt de gewenste tijd om opgehaald te worden af met de gastvrouw/medewerker;
 • Er kan maximaal 1x per bezoekdag op bezoek worden gegaan (de bezoekdagen staan onderaan per locatie aangegeven);
 • Voor een echtgenote/partner van een bewoner zijn er geen beperkingen qua maximale bezoektijd en frequentie per bezoekdag. Echtgenoten/partners vallen binnen het aantal van de maximaal 4 vaste bezoekers;
 • De 4 vaste bezoekers kunnen ook (maximaal 2 per keer) binnen de afgesproken bezoektijd een wandeling maken met de bewoner, dit spreken zij af bij de entree met de gastvrouw die hen opvangt. Indien de 1,5 meter niet gewaarborgd is zoals b.v. bij rolstoelgebruik of aan de arm lopen, dan wordt er een mondkapje verstrekt/gedragen door de bezoeker(s). Indien de bezoeker de bewoner haalt/brengt, loopt de gastvrouw mee;
 • Houdt u er bij het maken van een afspraak rekening mee dat het door gewenste bezoekmoment al gereserveerd kan zijn;
 • Als bezoeker dient u zich te legitimeren;
 • We gaan ervanuit dat u de instructies van onze medewerkers opvolgt;
 • U komt niet als u,
  ○ zelfs maar zéér lichte, verkoudheidsklachten heeft;
  ○ koorts (38.0 graden of hoger) heeft. U dient dit bij uzelf na te gaan.
  ○ U krijgt per mail een vragenlijst toegestuurd, waarin u een aantal vragen over uw gezondheid wordt gevraagd. Indien u niet alles met ‘nee’ kan beantwoorden wordt u verzocht contact op te nemen met de zorgteam coördinator van de desbetreffende locatie. Deze vragenlijst dient u mee te nemen als u op bezoek komt en bij de medewerker die u begeleidt af te geven. Middels deze lijst geeft u ook aan op de hoogte te zijn van de richtlijnen en instructies..
  ○ Bij twijfel neemt de medewerker contact op met de coördinator of locatiemanager van de desbetreffende locatie.
 • U houdt 1.5 meter afstand van uw familielid en de medewerkers;
 • Wij houden schriftelijk een registratie bij van de bezoekers, zodat er in geval van een besmetting contactonderzoek door de GGD mogelijk is;
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van algemene ruimtes zoals de huiskamer van de woongroepen en grand café waar andere bewoners verblijven;
 • De afspraken met betrekking tot de was en boodschappen blijven gehandhaafd;
 • Het meebrengen van cadeau’s/presentjes is toegestaan, het meebrengen van huisdieren of zelfgemaakte consumpties niet;
 • Mocht de vaste bezoeker klachten krijgen, dan mag het bezoek overgedragen worden aan een andere persoon. Echter dient deze persoon wel uit een ander huishouden te komen. Bij vakantie kan een ander de vaste bezoeker worden;
 • Het raamcontact blijft bestaan. De (overige) familieleden (buiten de 4 vaste bezoekers) kunnen uiteraard ook daar een afspraak plannen.

 

Locatie Hoge Veer Bastion

 • Bezoektijden: maandag t/m vrijdag tussen 10.00-11.00; tussen 13.00-15.30 en tussen 18.00-20.00 uur; zaterdag tussen 10:00-11:30 en tussen 13:00-15:30 uur.
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans binnen de schuifdeuren bij de hoofdingang;
 • Aan bezoekers van Groepswonen wordt een mondmasker uitgereikt; dit omdat de 1,5 meter regel niet door alle bewoners begrepen wordt;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ voor Groepswonen: zorgteam coördinator Hariette Vugts: h.vugts@hogeveer.nl
  ○ voor Appartementen: zorgteam coördinator Janine Beerens j. beerens@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00 uur te mailen.

 

Locatie Hoge Veer Rivierzicht

 • Bezoektijden: alle dagen van de week tussen 10:30-11:30, 13:00-16:00 en 18:00-20:30 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans bij de ingang van de garage;
 • Aan bezoekers van bewoners, waarbij het lastig om de 1,5 meter regel te begrijpen wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ zorgteam coördinator Tijs Meulemans: t.meulemans@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag; zondag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00uur te mailen.

 

Locatie Hoge Veer Complex

 • Bezoektijden: alle dagen van de week tussen 10:00-11:00, 14:00-16:00 en 18:00-20:30 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans bij de hoofdingang;
 • Aan bezoekers van bewoners, waarbij het lastig om de 1,5 meter regel te begrijpen wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ zorgteam coördinator Janine Beerens: j.beerens@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag; zondag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00 uur te mailen.

 

Instructie voor handdesinfectie (bij entree locatie)

 • Breng uit de dispenser handalcohol aan op droge handen, zonder daarbij het tuitje van de dispenser aan te raken;
 • Neem zoveel handalcohol dat het kuiltje van een hand met alcohol is gevuld. Deze hoeveelheid is nodig om de handen gedurende de volledige inwerktijd van de handalcohol (30 seconden) nat te houden;
 • Wrijf de handen nu gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar tot ze droog zijn. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven;
 • Bij niet of onvoldoende droging van de alcohol is het effect minder.

Bezoekersprotocol vanaf 28 mei 2020

BEZOEKERS PROTOCOL
locaties: Hoge Veer Rivierzicht, Hoge Veer Bastion en Hoge Veer Complex

Datum inwerkingtreding: donderdag 28 mei 2020.

Hieronder de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden per locatie.

Algemene voorwaarden:

 • De bezoekregeling is alleen mogelijk indien er op de locatie geen bewoners zijn die verdacht worden van COVID-19 of positief getest zijn;
 • De datum van de inwerkingtreding is op donderdag 28 mei 2020. Voor een periode van tenminste twee weken, waarna we de regeling evalueren en eventueel bijstellen. Als de regeling wordt aangepast, informeren wij u. Zolang u hier nog geen informatie over heeft ontvangen, loopt deze regeling nog door, ook ná de hierboven genoemde twee weken;
 • Bezoek vindt plaats op afspraak;
 • Als bezoeker dient u zich te legitimeren;
 • U mag 1x per week maximaal 1 uur op bezoek komen. Er mag maximaal 1 vast familielid op bezoek komen. U kunt samen met u naasten de keus maken wie dat zal zijn. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier;
 • Houdt u er bij het maken van een afspraak rekening mee dat het door gewenste bezoekmoment al gereserveerd kan zijn;
 • We gaan ervanuit dat u de instructies van onze medewerkers opvolgt;
 • U komt niet als u,
  ○ zelfs maar zéér lichte, verkoudheidsklachten heeft;
  ○ koorts (38.0 graden of hoger) heeft. U dient dit bij uzelf na te gaan.
  ○ U krijgt per mail een vragenlijst toegestuurd, waarin u een aantal vragen over uw gezondheid wordt gevraagd. Indien u niet alles met ‘ja’ kan beantwoorden wordt u verzocht contact op te nemen met de zorgteam coördinator van de desbetreffende locatie. Deze vragenlijst dient u mee te nemen als u op bezoek komt en bij de medewerker die u begeleidt af te geven;
  ○ Bij twijfel neemt de medewerker contact op met de coördinator of locatiemanager van de desbetreffende locatie.
 • U houdt 1.5 meter afstand van uw familielid en de medewerkers;
 • Wij houden schriftelijk een registratie bij van de bezoekers, zodat er in geval van een besmetting contactonderzoek door de GGD mogelijk is;
 • Bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van algemene ruimtes zoals de huiskamer en grand café waar andere bewoners verblijven;
 • De afspraken met betrekking tot de was en boodschappen blijven gehandhaafd;
 • Het meebrengen van cadeau’s/presentjes is toegestaan, het meebrengen van huisdieren of zelfgemaakte consumpties niet.
 • Mocht de vaste bezoeker klachten krijgen, dan mag het bezoek overgedragen worden aan een andere persoon. Echter dient deze persoon wel uit een ander huishouden te komen. Bij vakantie kan een ander de vaste bezoeker worden.
 • Het raamcontact blijft bestaan. De (overige) familieleden kunnen uiteraard ook daar een afspraak plannen.

Locatie Hoge Veer Bastion:

 • Bezoektijden: maandag t/m zaterdag tussen 10:00-11:30 en tussen 13:00-15:30, op woensdagavond tussen 18:00-21:00 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans binnen de schuifdeuren bij de hoofdingang;
 • Aan bezoekers van Groepswonen wordt een mondmasker uitgereikt; dit omdat de 1,5 meter regel niet door alle bewoners begrepen wordt;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ voor Groepswonen tot 27 mei Anja Burger: a.burger@hogeveer.nl vanaf 27 mei Hariette Vugts: h.vugts@hogeveer.nl
  ○ voor Appartementen: Janine Beerens j. beerens@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00 uur te mailen.

Locatie Hoge Veer Rivierzicht:

 • Bezoektijden: alle dagen van de week tussen 10:00-11:00, 14:00-16:00 en 18:00-20:30 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans bij de ingang van de garage;
 • Aan bezoekers van bewoners, waarbij het lastig om de 1,5 meter regel te begrijpen wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ Tijs Meulemans: t.meulemans@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag; zondag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00uur te mailen.

Locatie Hoge Veer Complex:

 • Bezoektijden: alle dagen van de week tussen 10:00-11:00, 14:00-16:00 en 18:00-20:30 uur;
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de handdesinfectans bij de hoofdingang;
 • Aan bezoekers van bewoners, waarbij het lastig om de 1,5 meter regel te begrijpen wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen;
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement van de bewoner en u verlaat na afloop direct het gebouw. Een medewerker komt u ophalen en weer wegbrengen;
 • Het familielid dat op bezoek gaat, kan een bezoekafspraak maken door te mailen naar
  ○ Janine Beerens: j.beerens@hogeveer.nl
  ○ als u voor zaterdag; zondag of maandag een afspraak wilt maken, vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 15.00 uur te mailen.

Aankondiging bezoekregeling vanaf week 22

Geertruidenberg, 22 mei 2020

Beste bewoners en bezoekers,

Goed nieuws: eind volgende week (week 22) willen wij op alle locaties van start gaan met (de eerste fase van) een bezoekregeling.

Vanuit de overheid hebben alle verpleeghuizen zonder corona besmetting toestemming gekregen om vóór 15 juni te starten met het toelaten van 1 vaste bezoeker per bewoner.

Op het moment dat er sprake zou zijn van een corona besmetting, dienen we de betreffende locatie, of deel ervan, weer af te sluiten voor bezoek.

Aan het bezoek zullen nog wel beperkende voorwaarden verbonden zijn, onder andere met betrekking tot de duur en frequentie van het bezoek.

De bezoekregeling, waar hard aan wordt gewerkt, komt tot stand in afstemming met de cliëntenraad, ondernemingsraad, specialistische artsen en GGD.

In de loop van volgende week (week 22) sturen wij u een bericht over de bezoekregeling via Caren (voor bezoekers) en via de post (voor bewoners). De bezoekregeling zelf zullen we tegelijkertijd publiceren op de website. Bewoners krijgen de bezoekregeling per post. Op dat moment zal duidelijk zijn vanaf welke dag we van start gaan met de bezoekregeling en wat de voorwaarden zijn. Wilt u er rekening mee houden dat we het aantal bezoekers per locatie moeten spreiden, zodat niet iedereen tegelijk op bezoek komt. Hiervoor zal een schema worden opgesteld.

Wilt u alvast zo vriendelijk zijn om na te denken over wie de vaste bezoeker in deze eerste fase van de bezoekregeling gaat worden? Dit kan maar 1 persoon per bewoner/echtpaar zijn.

Wij zijn bijzonder blij met deze ontwikkeling en vragen iedereen om mee te helpen dit samen zo goed en verantwoord mogelijk te laten verlopen. Want als het goed verloopt, kunnen we op een gegeven moment door naar een volgende (soepelere) fase van de bezoekregeling.

En alleen samen kunnen we het doen!

Mede namens het managementteam,

Met hartelijke groet,

Menko Konings
directeur/bestuurder

Afscheid mevr. v.d. Pluijm na 10 jaar cliëntenraad

Anders werken met technologie

Om in de toekomst meer mensen van goede zorg te kunnen voorzien met hetzelfde aantal zorgverleners, zullen we slimme oplossingen moeten bedenken. In het programma ‘Anders werken in de zorg’ gaat Zorgorganisatie Het Hoge Veer samen met initiatiefnemer tante Louise en 10 andere zorginstellingen uit West-Brabant en ondersteund door kennisorganisatie Vilans en het innovatienetwerk Care Innovation Centre (CIC), de uitdaging aan om nieuwe technologieën voor de zorg te ontwikkelen.

Op de vandaag gelanceerde website www.anderswerkenindezorg.nl staan de verschillende projecten waar alle partijen aan deelnemen. Het kan gaan om een pientere bril die helpt om het aantal medicatie incidenten in de zorg drastisch terug te dringen. Maar ook om slim incontinentiemateriaal of een bril met camera die het mogelijk maakt dat een arts of gespecialiseerd verpleegkundige op afstand meekijkt.

Technologische ondersteuning
‘Om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden, moeten we anders gaan werken. Daar ontkomen we niet aan. Maar het biedt ook nieuwe kansen’ zegt directeur zorg en behandeling Jan-Kees van Wijnen van tante Louise. Hij wijst op de huidige arbeidsmarktproblematiek, die in de toekomst alleen maar groter wordt. ‘Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat zorg vraagt in snel tempo toe, terwijl het aantal mensen dat die zorg kan bieden onder druk staat. Dat vraagt om slimme oplossingen en de inzet van technologische ondersteuning.’

Zorgorganisatie Het Hoge Veer vindt het belangrijk om technologische ondersteuning te gebruiken om de woon- en leefomstandigheden van ouderen te verbeteren. Vaak gaat dergelijke technologie ‘hand in hand’ met het efficiënter maken van de zorgverlening. We zijn als organisatie altijd geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied en werken hierin graag samen met tante Louise.

Kom langs tijdens de week van zorg en welzijn!

Ben jij verpleegkundige (Z, B of A), verzorgende (IG) of helpende (plus) en kies je in je werk voor meer aandacht voor de cliënt? Spreekt het je aan om te werken in een kleine en betrokken zorgorganisatie met korte lijnen? En ben je op zoek naar een baan waarin eigen initiatief, zeggenschap en ontwikkeling bij jou en je collega’s centraal staat?

Kom dan eens vrijblijvend sfeer proeven op een van onze locaties. Op dinsdag 12 en woensdag 13 maart op locatie Hoge Veer Complex en op woensdag 13 en donderdag 14 maart op locatie Hoge Veer Rivierzicht ben je van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden en kunt gerust iemand meenemen. Ook als je een andere (zorg/welzijn) opleiding hebt, een opleiding wil doen of wil omscholen.

Op deze middagen kun je kennis maken met de locaties en een aantal collega’s. Als je interesse hebt voor het wijkteam, kun je ook kennismaken met een wijkverpleegkundige. Mocht je eens willen meelopen met een zorgmedewerker, dan regelen we dat voor je.

Persoonlijk en deskundig

We kiezen er bewust voor om een kleine zorgorganisatie te zijn. Het gaat ons namelijk om het welzijn en de tevredenheid van de cliënten. We zetten ons in om hun leven zo prettig mogelijk te maken op een wijze zoals zij dat willen. Daarom zijn aandacht en een menselijke maat belangrijke uitgangspunten. Aandacht voor de cliënten, maar ook aandacht voor je collega’s. Bij Het Hoge Veer ben je geen nummer, maar wordt er naar je geluisterd en is iedereen van belang!

Kom langs op dinsdag 12 maart (15.00 – 17.00 uur) of woensdag 13 maart (18.00 – 19.00 uur) bij Hoge Veer Complex of woensdag 13 maart (15.00 – 17.00 uur) of donderdag 14 maart (18.00 – 19.00 uur) bij Hoge Veer Rivierzicht. 

Als je interesse hebt, maar niet kan op een van deze dagen, neem dan gerust contact op met Nathalie Walvoort voor een andere afspraak: n.walvoort@hogeveer.nl

Locaties
Hoge Veer Complex: Hoge Veer 1, Raamsdonksveer
Hoge Veer Rivierzicht: Scheepswerflaan 47, Raamsdonksveer

Leerlingkok Tessie Klop in Grand Café Rivierzicht

Mantelzorgwaardering Geertruidenberg 2018

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor familieleden, vrienden of buren die gedurende een langere tijd, minimaal acht uur per week, structureel, minimaal drie maanden, zorg/hulp bieden aan een zorgvrager, die woonachtig is in de gemeente Geertruidenberg. De zorgvrager kan zowel thuiswonend als in een zorginstelling verblijven. De mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Geertruidenberg.De waardering is aan te vragen tot 31 december 2018.

De gemeente Geertruidenbergwil ook dit jaar graag alle mantelzorgers een blijk van waardering geven in de vorm van een geldbedrag of een cadeaukaart. De uitvoering daarvan zal eind januari 2019 plaatsvinden.

Naast deze mantelzorgwaardering kunnen mantelzorgers in Geertruidenberg via Surplus Informele zorg gebruik maken van verschillende vormen van mantelzorgactiviteiten. Denk hierbij aan diverse workshop, uitjes en de dagen van de mantelzorg. Doel van deze activiteiten is om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen en ontspanning te bieden. Alle uitjes en workshops staan vermeld in de nieuwsbrief, waarvoor men zich gratis kan abonneren bij Surplus Informele zorg.

Daarnaast biedt Surplus Informele zorg ook ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvragers door cursussen en begeleidingsgesprekken.

Zorgt u ook voor een medemens en wilt u dit jaar ook in aanmerking komen om door de gemeente gewaardeerd te worden, meld u dan aan bij Surplus.

Aanvragen van de mantelzorgwaardering of wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met Surplus, te bereiken via T: 0162-748600 of E: mantelzorg.geertruidenberg@surplus.nl

Download hier de flyer over de mantelzorgwaardering (pdf): MZW_GB_2018_flyer

Download hier het aanvraagformulier (pdf): MZW_GB_2018_aanvraagformulier

Bouw ‘Hoge Veer Bastion’ officieel van start

Wil jij werken bij Het Hoge Veer?

Bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer zien wij graag nieuwe medewerkers komen. Enthousiaste en flexibele mensen met een frisse blik en mooie ideeën. Mensen die bijdragen in de ontwikkeling van onze lerende organisatie. Een organisatie die zich altijd wil verbeteren.

Zorgorganisatie Het Hoge Veer is een kleinschalige organisatie waar aandacht en een menselijke maat belangrijk zijn. Aandacht voor de cliënten, maar ook aandacht voor elkaar. Een organisatie waar je geen nummer bent, maar waar naar je geluisterd wordt. Een open en informele sfeer waarbij collega’s elkaar goed kennen. Maar ook een platte organisatie, waar de lijnen kort zijn. We vinden het belangrijk om een warme en betrokken organisatie te zijn. Een organisatie met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 

Er wordt gewerkt in kleine teams, die verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. Om cliëntgericht te kunnen werken, hebben de teams veel regelruimte. Iedere medewerker heeft hierin een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.

Bij Zorgorganisatie Het Hoge Veer is iedere medewerker en vrijwilliger belangrijk!

Binnenkort gaat Zorgorganisatie Het Hoge Veer ook van start met een vernieuwend nieuwbouwproject. Een toekomstgericht initiatief dat we samen vorm gaan geven.

Spreekt jou dit aan? Dan zien wij heel graag dat je solliciteert op één van onze vacatures! Of stuur een open sollicitatie.

Kijk snel op Werken bij Het Hoge Veer